nástavbový kurz bazální stimulce

Koncept Bazální stimulace se v posledních letech stal již nedílnou součástí péče o klienty v sociálních službách a v nemalé míře přispívá ke zvýšení kvality života klientů i spokojenosti pečujícího personálu.

„Naše smysly… provází nás celý život. Jak komunikovat pomocí smyslů a co ten, o koho pečujeme, vnímá… na vlastní kůži.“

Koncept podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Základním principem Bazální stimulace je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nejbližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. Nedílnou součástí je pak integrace rodiny a příbuzných do péče a práce s kvalitní biografickou anamnézou.

co se v kurzu naučíte

Rozšíříte si vědomosti a znalosti v somatické stimulaci, které využívají kombinaci zklidňování a povzbuzování v diametrální, neurofyziolofické a rozvíjející stimulaci. Naučíte se využívat nástavbové prvky konceptu bazální stimulace v péči o klienty a pacienty – optická stimulace, olfaktorická stimulace, auditivní stimulace, taktilně-haptická stimulace a orální stimulace spolu s orofaciální stimulací.

pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro lékařské pracovníky, všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně – sociální pracovníky, zdravotnické záchranáře, klinické logopedy. Dále pak pro pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních, pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro všechny neformální pečovatele. Z oblasti školství pro speciální pedagogy, asistenty pedagogů, učitele speciálních škol a psychology.

Kurz je možné absolvovat pouze s platným certifikovaným vzděláním v základním kurzu, s minimálním odstupem 3 měsíce.

Tematicky kurz bazální stimulace

akreditace

Každý účastník obdrží mezinárodně platný certifikát Internationaler Forderverein Basale Stimulation® e.V. platný v EU, Norsku a Švýcarsku.

V České republice je kurz akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

24 hodin

prezenční výuka

8 hodin

samostudium

obsahová náplň kurzu

 • Úvod do konceptu Bazální stimulace a jeho historie – rozšiřující informace a opakování.
 • Opakování základních prvků Bazální stimulace.
 • Neurofyziologická stimulace.
 • Diametrální stimulace.
 • Rozvíjející stimulace.
 • Nástavbové prvky Bazální stimulace.
 • Orální stimulace.
 • Olfaktorická stimulace.
 • Auditivní stimulace.
 • Optická stimulace.
 • Taktilně – haptická stimulace.
 • Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky Bazální stimulace.
 • Integrace prvků konceptu do praxe a plánování péče, vyhodnocování péče.
 • Práce s dokumentací a její vedení.
 • Integrace životních témat konceptu Bazální stimulace do péče o klienty.

aktuální nabídka kurzů


10. – 12. 10. 2024

14. – 16. 11. 2024

Ostrava

Praha

4500,-

4500,-

Volná místa

Volná místa

Veškeré informace k místu konání a organizační informace budou zaslány po přihlášení na e-mail jednotlivým účastníkům.

Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.