Vzdělávání v konceptu Bazální stimulace

Vzdělávání v tomto konceptu zaštituje Mezinárodní asociace Bazální stimulace v Německu. Kurzy mají dle mezinárodního Rahmenkurikula stanovenou časovou dotaci a rámcový obsah, který je lektor povinen dodržet. Kurzy mohou být pouze lektorem, který prošel dlouhým studiem v zahraničí.

Komu jsou kurzy určeny

V České republice je toto vzdělávání akreditováno v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, pracovníků ve školství a zdravotnictví.

Nabízené kurzy splňují akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Zdravotnictví

Lékařským a nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví.

Sociální služby

Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Školství

Speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, učitelům speciálních škol, psychologům.


Získání znalostí a dovedností k využívání tohoto konceptu v praxi vyžaduje ucelené informace a zejména pak praktické nácviky jednotlivých prvků.

Vzdělávání v konceptu Bazální stimulace probíhá ve třech úrovních.

Základní kurz

Rozsah kurzu je 24 hodin a 6 hodin samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.

Nástavbový kurz

Rozsah kurzu je 24 hodin a 6 hodin samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.

Tematický kurz

Rozsah kurzu je 8  hodin a 2 hodiny samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.


„Nechci předávat pouze teorii, ale chci, aby jste se mnou kurzem prošli pomocí prožitků, uvědomění a poznávání, co prožívá ten o koho pečujeme.“ 


Systém vzdělávání v konceptu Bazální stimulace

Mezinárodní asociace Bazální stimulace

Mezinárodní asociace Bazální stimulace nastavila systém vzdělávání, stanovením náplně a rozsahu jednotlivých kurzů.

Kurzy Bazální stimulace s mezinárodní platností probíhat pouze pod vedením certifikovaného lektora, který je absolventem rozsáhlého vzdělávání v zahraničí.

Jednotlivé lektory, kteří tímto vzděláním prošli a mají oprávnění vést tyto kurzy je možné ověřit na stránkách www.basale-stimulation.de.

Základní kurz bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace vás seznámí se základními principy konceptu, jeho historií a vývojem a teoretickými základy. Seznámíte se se základními prvky konceptu- somatickou, vestibulární a vibrační stimulací a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o vaše klienty a pacienty. V základním kurzu se seznámíte s možnostmi a přínosy konceptu Bazální stimulace v praxi.

Nástavbový kurz Bazální stimulace

V nástavbovém kurzu si prohloubíte si znalosti a vědomosti týkající se klíčových principů a teoretických základů konceptu Bazální stimulace. Teoreticky, a hlavně prakticky, se seznámíte se nástavbovými prvky konceptu Bazální stimulace a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o klienta nebo pacienta. Kurz je možné absolvovat pouze v návaznosti na základní kurz Bazální stimulace.  

Nástavbová kurz bazální stimulace
Tematicky kurz bazální stimulace

Tematický kurz Bazální stimulace

Tematický kurz je zaměřen na konkrétní požadavky vycházející z praktického využívání Bazální stimulace v praxi. Obsah a náplň tematického kurzu se stanoví na základě předchozí konzultace s účastníky kurzu.


Co o kurzech řekli její absolventi

Ráda bych poděkovala paní lektorce, Mgr. Kateřině Menšíkové, která v našem zařízení školila Bazální stimulaci – základní i nástavbovou.
Kurz pod jejím vedením byl naprosto úžasný a nadchnul, pro práci s bazální stimulací, všechny účastníky…

Magdaléna Venglářová

S Imobilními pacienty pracuji od roku 1999. Za celou svoji praxi jsem prošla mnoha semináři o kterých nemohu říci, že by mě nijak zvlášť obohatily. To se změnilo po absolvování semináře paní Kateřiny Menšíkové…

Renata Angerová

Váš seminář naprosto super. A to je hodně hodně slabé slovo… Bazální stimulace mi celkově změnila přístup nejen k pacientům v nemocnici, ale i k lidem v mém životě…Nevidět člověka v lůžku, jako majetek nemocnice…

Michaela Konečná


Momenty z kurzů Bazální stimulace