Vzdělávání v konceptu Bazální stimulace

Vzdělávání v tomto konceptu zaštituje Mezinárodní asociace Bazální stimulace v Německu.

Kurzy mají dle mezinárodního Rahmenkurikula stanovenou časovou dotaci a rámcový obsah, který je lektor povinen dodržet. Certifikované kurzy mohou být vedeny pouze lektorem, který prošel postgraduálním studiem v zahraničí, vlastní licenční číslo a je členem IFBS e. V.

Kurzy většinou probíhají na základě objednávky konkrétního zařízení a jeho obsah je přizpůsoben konkrétním poskytovaným službám. V případě zájmu o tzv. otevřený kurz pro jednotlivce, sledujte stránky na FB Mgr. Kateřina Menšíková – Bazální stimulace, kde budou uvedeny aktuální termíny a místo konání tohoto kurzu.

Komu jsou kurzy určeny

V České republice je toto vzdělávání akreditováno v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, pracovníků ve školství a zdravotnictví.

Nabízené kurzy splňují akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V tomto roce chci také zajistit akreditaci těchto kurzů u Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Zdravotnictví

Lékařským a nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví.

Sociální služby

Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám.

Školství

Speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, učitelům speciálních škol, psychologům.

„Nechci předávat pouze teorii, ale chci, aby jste se mnou kurzem prošli pomocí prožitků, uvědomění a poznávání, co prožívá ten o koho pečujeme.“ 

kurzy bazální stimulace

Rozsah jednotlivých kurzů je stanoven IFBS e. V. a probíhá ve třech úrovních.

Základní kurz

Rozsah kurzu je 24 hodin a 6 hodin samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.

Nástavbový kurz

Rozsah kurzu je 24 hodin a 6 hodin samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.

Tematický kurz

Rozsah kurzu je 8  hodin a 2 hodiny samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.

akreditace kurzů

Kurzy splňují požadavky zákonného vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, v sociálních službách, pracovníků ve školství.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

V tomto roce se snažím zajistit akreditaci u MZČR pro následující pozice:

 • všeobecná sestra
 • porodní asistentka
 • fyzioterapeut
 • ergoterapeut
 • zdravotně-sociální pracovník
 • zdravotnický záchranář
 • klinický logoped

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

V současné době jsou všechny kurzy akreditovány u MŠMT ČR a akreditace je v rámci dalšího vzdělávání určena pro následující pracovníky:

 • speciální pedagog
 • asistent pedagoga
 • učitel na speciálních školách
 • psycholog

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Pro následující pracovníky jsou v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách všechny kurzy akreditovány u MPSV ČR.

 • pracovník v sociálních službách
 • sociální pracovník
 • vedoucí pracovník v sociálních službách
 • neformální pečující

základní kurz bazální stimulace

Základní kurz bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace vás seznámí se základními principy konceptu, jeho historií a vývojem a teoretickými základy. Seznámíte se se základními prvky konceptu- somatickou, vestibulární a vibrační stimulací a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o vaše klienty a pacienty. V základním kurzu se seznámíte s možnostmi a přínosy konceptu Bazální stimulace v praxi.

nástavbový kurz bazální stimulace

V nástavbovém kurzu si prohloubíte si znalosti a vědomosti týkající se klíčových principů a teoretických základů konceptu Bazální stimulace. Teoreticky, a hlavně prakticky, se seznámíte se nástavbovými prvky konceptu Bazální stimulace a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o klienta nebo pacienta. Kurz je možné absolvovat pouze v návaznosti na základní kurz Bazální stimulace.  

Nástavbová kurz bazální stimulace

Tematický kurz Bazální stimulace

Tematicky kurz bazální stimulace

Tematický kurz je zaměřen na konkrétní požadavky vycházející z praktického využívání Bazální stimulace v praxi. Obsah a náplň tematického kurzu se stanoví na základě předchozí konzultace s účastníky kurzu.

Využití konceptu bazální stimulace v paliativní péči – tematický kurz

NOVINKA

Paliativní péče, ať už v nemocnicích nebo v sociálních službách, se stává v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Koncept Bazální stimulace má v paliativní péče své místo a může pečujícím pomoci v poskytování kvalitní péče. Tento kurz je zaměřen právě na možnost využití prvků Bazální stimulace při doprovázení umírajících.

Systém vzdělávání

v konceptu Bazální stimulace

Mezinárodní asociace Bazální stimulace

Mezinárodní asociace Bazální stimulace nastavila systém vzdělávání, stanovením náplně a rozsahu jednotlivých kurzů. Podrobné informace o jednotlivých kurzech jsou zahrnuta v dokumentu Rahmencuriculum, které vydává a pravidelně aktualizuje IFBS e. V.

Kurzy Bazální stimulace s mezinárodní platností probíhat pouze pod vedením certifikovaného lektora, který je absolventem rozsáhlého postgraduálního specializačního studia v zahraničí, má platnou smlouvu s IFBS e. V. a je plátcem licenčních poplatků.

Jednotlivé lektory, kteří tímto vzděláním prošli, a mají oprávnění vést tyto kurzy, je možné ověřit na stránkách www.basale-stimulation.de.

Momenty z kurzů

Bazální stimulace