tematický kurz bazální stimulace

Tematický kurz Bazální stimulace je koncipován jako kurz přímo sestavený na požadavky skupiny účastníků.

„Projdeme to, co potřebujete… Vaše konkrétní klienty, konkrétní témata… „

Hlavní náplní kurzu jsou konkrétní stimulace, rozbory konkrétních případů a příklady dobré praxe. Součástí kurzu je praktický nácvik práce s klientem a práce s vlastními prožitky.

co se v kurzu naučíte

Rozšíříte a prohloubíte si odborné znalosti a vědomosti klíčových principů a teoretických základů konceptu Bazální stimulace. Společně probereme možnosti jednotlivých a konkrétních situací z Vaší praxe.

pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro lékařské pracovníky, všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně – sociální pracovníky, zdravotnické záchranáře, klinické logopedy. Dále pak pro pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních, pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro všechny neformální pečovatele. Z oblasti školství pro speciální pedagogy, asistenty pedagogů, učitele speciálních škol a psychology.

Kurz je možné absolvovat pouze po absolvování základního nebo základního a nástavbového kurzu Bazální stimulace.

Nástavbová kurz bazální stimulace

Akreditace

Každý účastník obdrží mezinárodně platný certifikát Internationaler Forderverein Basale Stimulation® e.V. platný v EU, Norsku a Švýcarsku.

V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro

Lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

8 hodin

prezenční výuka

2 hodiny

samostudium

Obsahová náplň kurzu

  • Seznámení s předem dohodnutými tématy kurzu dle požadavků jednotlivých účastníků.
  • Prohloubení znalostí a dovedností v základních, nástavbových prvcích Bazální stimulace a jejich zapojení v rámci péče o klienta.
  • Praktická cvičení na jednotlivých prvcích základních, nástavbových v rámci konkrétních příkladů a situací dle jednotlivých účastníků.
  • Životní témata konceptu Bazální stimulace a jejich praktické využití v rámci plánování péče v konceptu Bazální stimulace.
  • Diskuze a rozbor konkrétních situací účastníků.

aktuální nabídka kurzů

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny.

Můžete se přihlásit na tematický kurz Využití konceptu Bazální stimulace v paliativní péči.

Sledujte FB stránky Bazální stimulace Mgr. Kateřina Menšíková nebo se zapojte do naší pracovní skupiny na FB.

 Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.