tematický kurz bazální stimulace

Tematický kurz Bazální stimulace je koncipován jako kurz přímo sestavený na požadavky skupiny účastníků.

Hlavní náplní kurzu jsou konkrétní stimulace, rozbory konkrétních případů a příklady dobré praxe. Součástí kurzu je praktický nácvik práce s klientem a práce s vlastními prožitky.

co se v kurzu naučíte

Rozšíříte a prohloubíte si odborné znalosti a vědomosti klíčových principů a teoretických základů konceptu Bazální stimulace. Společně probereme možnosti jednotlivých a konkrétních situací z Vaší praxe.

pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro lékařské pracovníky, všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně – sociální pracovníky, zdravotnické záchranáře, klinické logopedy. Dále pak pro pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních, pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro všechny neformální pečovatele. Z oblasti školství pro speciální pedagogy, asistenty pedagogů, učitele speciálních škol a psychology.

Kurz je možné absolvovat pouze po absolvování základního nebo základního a nástavbového kurzu Bazální stimulace.

Nástavbová kurz bazální stimulace

Akreditace

Každý účastník obdrží mezinárodně platný certifikát Internationaler Forderverein Basale Stimulation® e.V. platný v EU, Norsku a Švýcarsku.

V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro

Lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

8 hodin

prezenční výuka

2 hodiny

samostudium

Obsahová náplň kurzu

  • Seznámení s předem dohodnutými tématy kurzu dle požadavků jednotlivých účastníků.
  • Prohloubení znalostí a dovedností v základních, nástavbových prvcích Bazální stimulace a jejich zapojení v rámci péče o klienta.
  • Praktická cvičení na jednotlivých prvcích základních, nástavbových v rámci konkrétních příkladů a situací dle jednotlivých účastníků.
  • Životní témata konceptu Bazální stimulace a jejich praktické využití v rámci plánování péče v konceptu Bazální stimulace.
  • Diskuze a rozbor konkrétních situací účastníků.
„Projdeme to, co potřebujete… Vaše konkrétní klienty, konkrétní témata… „

 Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.