Tematický kurz Bazální stimulace

Tematický kurz Bazální stimulace je koncipován jako kurz přímo sestavený na požadavky skupiny účastníků. Hlavní náplní kurzu jsou konkrétní stimulace, rozbory konkrétních případů a příklady dobré praxe. Součástí kurzu je praktický nácvik práce s klientem a práce s vlastními prožitky.

Tematický kurz Bazální stimulace je možné absolvovat pouze s platným vzdělání v základním kurzu, nástavbovém kurzu, který byl veden certifikovaným lektorem s vlastním licenčním číslem.


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro nelékařské pracovníky, pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních. A pro všechny neformální pečovatele.
Kurz je možné absolvovat pouze po absolvování základního, nástavbového kurzu Bazální stimulace s minimálním odstupem 3 měsíců.

Akreditace

V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro

Lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Co se v kurzu naučíte

Rozšíříte a prohloubíte si odborné znalosti a vědomosti klíčových principů a teoretických základů konceptu Bazální stimulace. Společně probereme možnosti jednotlivých a konkrétních situací z Vaší praxe.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena IFBS.

8 hodin

prezenční výuka

2 hodiny

samostudium

Obsahová náplň kurzu

Seznámení s předem dohodnutými tématy kurzu dle požadavků jednotlivých účastníků.
Prohloubení znalostí a dovedností v základních, nástavbových prvcích Bazální stimulace a jejich zapojení v rámci péče o klienta
Praktická cvičení na jednotlivých prvcích základních, nástavbových v rámci konkrétních příkladů a situací dle jednotlivých účastníků
Životní témata konceptu Bazální stimulace a jejich praktické využití v rámci plánování péče v konceptu Bazální stimulace.
Diskuze a rozbor konkrétních situací účastníků

 Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.