Základní kurz Bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace přináší absolventům odborné poznatky týkající se základních teoretických principů a nejnovějších přístupů konceptu. Součástí kurzu je praktický nácvik práce s klientem a práce s vlastními prožitky.

Všechny kurzy Bazální stimulace je možné absolvovat pouze pod vedením certifikovaného lektora s vlastním licenčním číslem.

Koncept podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Základním principem Bazální stimulace je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nejbližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. Nedílnou součástí je pak integrace rodiny a příbuzných do péče a práce s kvalitní biografickou anamnézou.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro nelékařské pracovníky, pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních. A pro všechny neformální pečovatele.

Akreditace

V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro

Lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Co se v kurzu naučíte

Zorientujete v možnostech a přínosech Bazální stimulace. Získáte znalosti ohledně klíčových principů konceptu Bazální stimulace a naučíte se teoretické základy konceptu. Během kurzu se seznámíte se základními prvky konceptu Bazální stimulace – v somatické, vestibulární a vibrační stimulaci a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o klienta.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace.

24 hodin

prezenční výuka

6 hodin

samostudium

Obsahová náplň kurzu

Úvod do konceptu Bazální stimulace a jeho historie.
Doteky a jejich význam v životě.
Vnímání – pohyb – komunikace.
Biografie člověka a práce s ní.
Základní prvky Bazální stimulace – somatická, vestibulární a vibrační stimulace.
Masáž stimulující dýchání.
Integrace prvků konceptu do praxe a plánování péče.
Příprava dokumentace a její vedení.
Seznámení s životními tématy konceptu Bazální stimulace.

Kurz je hlavně o prožitcích. Prožít na vlastní kůži to, co cítí a vnímá ten, o koho pečujeme.

Aby bylo možné naplnit požadavky vzdělávání je doporučený počet účastníků maximálně 20.