základní kurz bazální stimulace

Základní kurz Bazální stimulace přináší absolventům odborné poznatky týkající se základních teoretických principů a nejnovějších přístupů konceptu. Součástí kurzu je praktický nácvik práce s klientem a práce s vlastními prožitky.

„Kurz je hlavně o prožitcích… prožít si na vlastní kůži to, co cítí a vnímá ten, o koho pečujeme.“

Koncept podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Základním principem Bazální stimulace je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nejbližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. Nedílnou součástí je pak integrace rodiny a příbuzných do péče a práce s kvalitní biografickou anamnézou.

co se v kurzu naučíte

Zorientujete v možnostech a přínosech Bazální stimulace. Získáte znalosti ohledně klíčových principů konceptu Bazální stimulace a naučíte se teoretické základy konceptu. Během kurzu se seznámíte se základními prvky konceptu Bazální stimulace – v somatické, vestibulární a vibrační stimulaci a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o klienta.

pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro lékařské pracovníky, všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně – sociální pracovníky, zdravotnické záchranáře, klinické logopedy. Dále pak pro pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních, pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro všechny neformální pečovatele. Z oblasti školství pro speciální pedagogy, asistenty pedagogů, učitele speciálních škol a psychology.

Základní kurz bazální stimulace

Akreditace

Každý účastník obdrží mezinárodně platný certifikát Internationaler Forderverein Basale Stimulation® e.V. platný v EU, Norsku a Švýcarsku.

V České republice je kurz akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro


Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

24 hodin

prezenční výuka

6 hodin

samostudium

Obsahová náplň kurzu

  • Úvod do konceptu Bazální stimulace a jeho historie.
  • Doteky a jejich význam v životě.
  • Vnímání – pohyb – komunikace.
  • Biografie člověka a práce s ní.
  • Základní prvky Bazální stimulace – somatická, vestibulární a vibrační stimulace.
  • Masáž stimulující dýchání.
  • Integrace prvků konceptu do praxe a plánování péče.
  • Seznámení s životními tématy konceptu Bazální stimulace.

Aktuální nabídka kurzů


25. – 27. 1. 2024

6. – 8. 3. 2024

25. – 27. 3. 2024

11. – 13. 4. 2024

23. – 25. 5. 2024

25. – 27. 9. 2024

Praha

Velehrad

Brno

Ostrava

Praha

Brno

4500,-

4500,-

4500,-

4500,-

4500,-

4500,-

Volná místa

Volná místa

Volná místa

Volná místa

Volná místa

Volná místa

Veškeré informace k místu konání a organizační informace budou zaslány po přihlášení na e-mail jednotlivým účastníkům.

Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.