Základní kurz Bazální stimulace

Rozsah kurzu je 24 hodin a 6 hodin samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V. V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí. Aby bylo možné naplnit požadavky vzdělávání je doporučený počet účastníků maximálně 18.  

Obsahová náplň kurzu

Úvod do konceptu Bazální stimulace a jeho historie
Doteky a jejich význam v životě
Vnímání – pohyb – komunikace
Biografie člověka a práce s ní
Základní prvky Bazální stimulace – somatická, vestibulární a vibrační stimulace
Masáž stimulující dýchání
Integrace prvků konceptu do praxe a plánování péče
Příprava dokumentace a její vedení
Seznámení s životními tématy konceptu Bazální stimulace