Certifikace zařízení

Vaše zařízení se může stát „Pracovištěm pracujícím dle konceptu Bazální stimulace“. Jedná se o moji garanci, že vaše zařízení běžně využívá ve své péči vše co Bazální stimulace nabízí a tento koncept je její nedílnou součástí. Jaké podmínky a co je třeba naplnit, aby se vaše zařízení stalo držitelem tohoto certifikátu vám ráda sdělím.

Podmínky pro získání certifikace

Bazální stimulace je běžnou součástí péče o klienty.

Tohle je základní a nejdůležitější předpoklad! Aktivní využívání konceptu v běžné, každodenní, péči o klienty. Dokázat aktivně využívat všechny jednotlivé prvky konceptu, dokázat identifikovat potřeby jednotlivých klientů a tyto potřeby pomocí prvků konceptu Bazální stimulace naplňovat. Umět naplánovat péči a pravidelně vyhodnocovat. Umět pracovat s biografií klienta.

Proškolení zaměstnanci.

Počet zaměstnanců proškolených v základních i nástavbových prvcích konceptu není pro mě úplně tak důležitým číslem. Můžeme se učit i od ostatních a doplnění si vědomostí postupně je také variantou. Pokud ti aktivní a proškolení dokážou do péče vtáhnout další, ukázat „jim co a jak“, je i tohle možná cesta.

Vedení dokumentace.

Jsou věci a činnosti, které se učíme neustále. Zkvalitňovat a zlepšovat můžeme pořád. Součástí pro získání certifikátu je i vedení vlastní dokumentace. Dokumentace která obsahuje plánování péče, realizaci a pravidelnou evaluaci. Taková dokumentace, ze které se dozvíme, se co u klienta se daří, jak klient reaguje na jednotlivé nabídky a jak se péče v konceptu Bazální stimulace u klienta vyvíjí.

Supervize

Supervize slouží jako pomoc propojení teorie konceptu Bazální stimulace s praxí. Není jen kontrolní činností, ale její funkce je hlavně podpůrná a vzdělávací. Supervize vám může pomoci pohledem z vnějšku lépe využít získané vědomosti z jednotlivých kurzů a pomocí sebereflexe zlepšit kvalitu poskytované péče a tím zlepšení spokojenosti klienta a také spokojenosti pracovníků.