tematický kurz

Využití konceptu bazální stimulace v paliativní péči

Paliativní péče usiluje o kvalitu života klientů, pacientů a jejich blízkých skrze zmírňování utrpení, prevencí, včasnou terapií bolesti a současně bio-psycho-sociálních a duchovních potíží v závěru života.

„Někdy mohou být doteky upřímnější než slova. „

Bazální stimulace má v paliativní péči své místo. Kurz ukazuje přínosy tohoto konceptu v paliativní péči, skrze jednotlivé prvky napomáhá ve zkvalitnění závěru života klientů a pacientů. Terapeuti konceptu Bazální stimulace jako nedílná součást paliativního týmu pečujícího personálu ať už v nemocnici, následné péči, v hospicích nebo v sociálních službách.

co se v kurzu naučíte

Kurz ukazuje přínosy tohoto konceptu v paliativní péči jak skrze jednotlivé prvky napomáhá ke zkvalitnění závěru života klientů a pacientů. Seznámíte se se specifickými potřebami v terminální fázi života, změnami tělesného a smyslového vnímání umírajících a jejich potřebami naplnění.

pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro lékařské pracovníky, všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně – sociální pracovníky, zdravotnické záchranáře, klinické logopedy. Dále pak pro pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních, pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro všechny neformální pečovatele. Z oblasti školství pro speciální pedagogy, asistenty pedagogů, učitele speciálních škol a psychology.

Kurz je možné absolvovat pouze po absolvování minimálně základního kurzu Bazální stimulace.

Akreditace

Každý účastník obdrží mezinárodně platný certifikát Internationaler Forderverein Basale Stimulation® e.V. platný v EU, Norsku a Švýcarsku.

České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena Mezinárodní asociací Bazální stimulace®.

8 hodin

prezenční výuka

2 hodiny

samostudium

Obsahová náplň kurzu

 • Úvodní seznámení a plán kurzu.
 • Aktuálně řešená témata v rámci konceptu Bazální stimulace a paliativní péče.
 • Paliativní péče v sociálních službách.
 • Bazální stimulace a její role v paliativní péči.
 • Možnosti využití konceptu Bazální stimulace v paliativní péči.
 • Prvky a techniky konceptu Bazální stimulace vhodné v péči o klienta v závěru života.
 • Základní prvky bazální stimulace a jejich využití v paliativní péči.
 • Nástavbové prvky bazální stimulace a jejich využití v paliativní péči.
 • Praktický nácvik jednotlivých prvků.
 • Životní témata a jejich propojení v paliativní péči.
 • Diskuze a rozbor konkrétních situací účastníků.

Aktuální nabídka kurzů


1. 3. 2024

6. 5. 2024

Brno

Ostrava

2000,-

2000,-

Kurz uzavřen

volná místa

Veškeré informace k místu konání a organizační informace budou zaslány po přihlášení na e-mail jednotlivým účastníkům.

Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.