Nástavbový kurz Bazální stimulace

Rozsah kurzu je 24 hodin a 6 hodin samostudia dle požadavků Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V. V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí. Aby bylo možné naplnit požadavky vzdělávání je doporučený počet účastníků maximálně 18.

Obsahová náplň kurzu

Úvod do konceptu Bazální stimulace a jeho historie – rozšiřující informace a opakování
Opakování základních prvků Bazální stimulace
Další možnosti somatické stimulace
Neurofyziologická stimulace
Diametrální stimulace
Rozvíjející stimulace
Nástavbové prvky Bazální stimulace®
Orální stimulace
Olfaktorická stimulace
Taktilně – haptická stimulace
Optická stimulace
Auditivní stimulace
Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky Bazální stimulace
Integrace prvků konceptu do praxe a plánování péče, vyhodnocování péče
Práce s dokumentací a její vedení
Integrace životních témat konceptu Bazální stimulace do péče o klienty